Παραγωγοί Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Επικοινωνία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Υποστήριξη :
Τηλ: 210 9090420 Πιτσούνη Παναγιώτα p.pitsouni@deddie.gr
Τηλ: 210 9090458 Παπαϊωάννου Κλειώ kl.papaioannou@deddie.gr