Εφαρμόζοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238 (ΦΕΚ 5/Β/3.1.2014) και την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23.12.2013) για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) δημιούργησε αυτόν τον ιστότοπο για να παρακολουθείτε, τις περιοχές για τις οποίες ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.

Επιλέξτε από το μενού Αναλυτικός Πίνακας Λήψης Μέτρων για να δείτε το δελτιο λήψης μέτρων κατά της αιθαλομίχλης ανά περιοχή και μήνα

Για καλύτερη περιήγηση στον ιστότοπο χρησιμοποιήστε Mozilla Firefox