Επιλογές

Εάν επιθυμείτε να καταθέσετε αίτηση για κάποια από τις Κατηγορίες των Τιμολογίων Υπηρεσιών Αλληλεγγύης πατήστε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Κρατήστε τον αριθμό της αίτησής σας για μελλοντική χρήση.

Νέα Αίτηση

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της αίτησής σας, πατήστε εδώ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας

Αναζήτηση Αίτησης

Εάν μετά την κατάθεση της αίτησης, διαπιστώσετε ότι έχετε εκ παραδρομής καταχωρήσει λάθος στοιχεία, μπορείτε να την ακυρώσετε, προκειμένου να κατατεθεί εκ νέου, σωστά.

Ακύρωση Αίτησης

Αναζήτηση Προσωρινά Αποθηκευμένης Αίτησης για την προσκόμιση Βεβαίωσης και την ολοκλήρωση υποβολής (Μόνο για τις Κατηγορίες B και Δ).

Υποβολή Βεβαίωσης - Ολοκλήρωση Αίτησης

Αναζήτηση Προσωρινά Αποθηκευμένης Αίτησης για ακύρωση της διαδικασίας υποβολής.

Ακύρωση Προσωρινά Αποθηκευμένης Αίτησης